Thông tin tuyên truyền


 Lượt xem: 1837

Nghị định Số 03/2024/NĐ-CP do Chính phủ mới ban hành, quy định rõ về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Tổng cục, Cục thuộc Bộ và cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ng&a

 Lượt xem: 1873

Từ ngày 05/3/2024, Thông tư số 01/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và

 Lượt xem: 1847

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có

 Lượt xem: 4499

(BDO) Chiều 29-11, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết ngành Thanh tra năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra (23

 Lượt xem: 4495

Ngành Thanh tra tỉnh: Góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế

 

 Lượt xem: 6808

Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng, nhân tố bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động, vừa phát huy dân chủ, quy

 Lượt xem: 6452

Ngày 22/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 6725/KH-UBND về việc xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, phòng, chốn

 Lượt xem: 6185

Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chung, đặc biệt là tư tưởng về xây dựng nền công vụ liêm chính, chuyên nghiệp, phục vụ nhân d

 Lượt xem: 6067

Ngay từ đầu năm 2023, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng, khiếu nại, tố c&aa

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 5317052