Kết luận thanh tra


 Lượt xem: 13210

Ngày 29/3/2021, UBND tỉnh Bình Dương đã có Thông báo kết luận thanh tra số 82/TB-UBND về việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại huyện Dầu Tiếng.

 Lượt xem: 12917

Ngày 29/3/2021, UBND tỉnh Bình Dương đã có Thông báo kết luận thanh tra số 83/TB-UBND về việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại thị xã Bến Cát.

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3070567