Cải cách hành chính


 Lượt xem: 13518

TTĐT - ​ UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022.

 Lượt xem: 17280

Ngày 01/6/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 1490/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị ba

 Lượt xem: 18575

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc kiện toàn cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Thanh tra tỉnh.​

 Lượt xem: 20965

​Công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Thanh tra tỉnh/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Bình Dương​

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 5317313