STT Tiêu đề Danh mục Ngày đăng Quản lý
1 Thi nâng ngạch Thanh tra viên lên thanh viên chính Hoạt động ngành 22/03/2019 Xem tin
2 Hội nghị tập huấn hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 Phòng chống tham nhũng 20/03/2019 Xem tin
3 Hồ sơ thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018 Hoạt động ngành 18/01/2019 Xem tin
4 Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 Hoạt động ngành 18/01/2019 Xem tin
5 bổ nhiệm thanh tra viên và xét chuyển bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên chính năm 2018 Hoạt động ngành 12/12/2018 Xem tin
6 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGÀNH THANH TRA NĂM 2018 VÀ KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THANH TRA VIỆT NAM Hoạt động ngành 24/11/2018 Xem tin
7 Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và Hội thao Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh Miền Đông Nam bộ (Cụm X) Thi đua khen thưởng 22/11/2018 Xem tin
8 Công bố Quyết định thanh tra tại UBND thị xã Thuận An, UBND thị xã Bến Cát, UBND thành phố Thủ Dầu Một Thanh tra kinh tế xã hội 27/09/2018 Xem tin
9 Tiếp đoàn Thanh tra Chính phủ thống nhất Định hướng Chương trình Thanh tra năm 2019 Hoạt động ngành 27/09/2018 Xem tin
10 Hội thao khối Nội chính lần thứ II năm 2018 Hoạt động ngành 18/09/2018 Xem tin
11 Hội nghị tuyên truyền Phòng chống tham nhũng 17/08/2018 Xem tin
12 HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH Phòng chống tham nhũng 01/08/2018 Xem tin