STT Tiêu đề Danh mục Ngày đăng Quản lý
1 Thanh tra tỉnh thông qua Dự thảo Kết luận thanh tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng 05 đơn vị Thanh tra 14/06/2022 Xem tin
2 Bình Dương chỉ định, điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt Khác 06/06/2022 Xem tin
3 Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2021 Phòng chống tham nhũng 30/05/2022 Xem tin
4 Bình Dương bứt phá ngoạn mục, xếp thứ 2 cả nước về Chỉ số PAPI năm 2021 Thông tin tuyên truyền 11/05/2022 Xem tin
5 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2022 Thông tin tuyên truyền 09/05/2022 Xem tin
6 Bình Dương góp ý dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) Thanh tra 09/05/2022 Xem tin
7 Đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về bảo vệ người tố cáo hiện nay Khiếu nại tố cáo 26/04/2022 Xem tin
8 Thực hiện kiến nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Khiếu nại tố cáo 26/04/2022 Xem tin
9 Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đề nghị tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Khiếu nại tố cáo 26/04/2022 Xem tin
10 Ban hành Quy chế hoạt động tiếp công dân và việc tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Tiếp công dân 26/04/2022 Xem tin
11 Thanh tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng một số Sở, ngành về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo Thanh tra 26/04/2022 Xem tin
12 Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo - Nhu cầu và hướng hoàn thiện pháp luật Tiếp công dân 26/04/2022 Xem tin
13 Điểm mới về quy trình xử lý đơn trong thời gian hiện nay Tiếp công dân 26/04/2022 Xem tin
14 Tổng kết việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”. Phòng chống tham nhũng 20/04/2022 Xem tin
15 Thanh tra tỉnh cấp phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật và Sách Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Sách Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Phòng chống tham nhũng 20/04/2022 Xem tin
16 Kinh nghiệm của môt số quốc gia về công khai bản kê khai tài sản,thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn và bài học rút ra cho Việt Nam Phòng chống tham nhũng 20/04/2022 Xem tin
17 Sáng ngày 16/02/2022, tại Trung tâm hành chính tỉnh, Đoàn thanh tra theo Quyết định số 320/QĐ-UBND thực hiện công bố Quyết định thanh tra theo quy định pháp luật về thanh tra. Đồng chí Huỳnh Nữ Kiều Ngân - Phó Chánh Thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn chủ trì buổi công bố. Cùng dự có các thành viên Đoàn thanh tra; lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản Bình Dương, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh, Tổng Công ty Đầu tư & Phát triển Công nghiệp – CTCP Becamex IDC Corp và các phòng, ban có liên quan. Thanh tra 20/04/2022 Xem tin
18 Đoàn Thanh tra số 543/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Phòng chống tham nhũng 20/04/2022 Xem tin
19 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2022 Thông tin tuyên truyền 20/04/2022 Xem tin
20 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2022 Thông tin tuyên truyền 20/04/2022 Xem tin
21 Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 4/2022 Thông tin tuyên truyền 20/04/2022 Xem tin
22 DỰ THẢO LUẬT THANH TRA (SỬA ĐỔI): PHẢI THỂ CHẾ HOÁ QUY ĐỊNH CỦA HIẾN PHÁP 2013, KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC, THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CÔNG DÂN Thanh tra 20/04/2022 Xem tin
23 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2022 Thông tin tuyên truyền 20/04/2022 Xem tin
24 Vai trò của doanh nghiệp đối với công tác phòng, chống tham nhũng     Phòng chống tham nhũng 24/01/2022 Xem tin
25 Điểm nghẽn trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng Việt Nam Phòng chống tham nhũng 24/01/2022 Xem tin
26 Phát huy hiệu quả của Quy tắc ứng xử nhằm chống tiêu cực, tham nhũng trong khu vực công qua tham khảo Quy tắc ứng xử doanh nghiệp Phòng chống tham nhũng 24/01/2022 Xem tin
27 Công nghệ 4.0 với phòng, chống tham nhũng Phòng chống tham nhũng 24/01/2022 Xem tin
28 Quy định về xử lý hành vi vi phạm hành chính trong pháp luật phòng,chống tham nhũng Phòng chống tham nhũng 24/01/2022 Xem tin
29 Thực trạng quy định pháp luật về việc xây dựng kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hàng năm của cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Phòng chống tham nhũng 19/01/2022 Xem tin
30 Hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Thanh tra triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 Thanh tra 14/01/2022 Xem tin
31 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2022 Thông tin tuyên truyền 13/01/2022 Xem tin
32 Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 Cải cách hành chính 13/01/2022 Xem tin
33 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2021 Thông tin tuyên truyền 09/12/2021 Xem tin
34 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2021 Thông tin tuyên truyền 09/12/2021 Xem tin
35 Gặp mặt phụ nữ cơ quan Thanh tra tỉnh Bình Dương nhân kỷ niệm 91 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)! Hoạt động ngành 08/12/2021 Xem tin
36 Tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021! Thông tin tuyên truyền 08/12/2021 Xem tin
37 Giám sát việc thực thi công vụ của cơ quan hành chính nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra Thanh tra 10/11/2021 Xem tin
38 Một số nội dung dự kiến sửa đổi cơ bản của Luật Thanh tra Thanh tra 10/11/2021 Xem tin
39 Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, người bị khiếu nại theo Luật Khiếu nại năm 2011 Khiếu nại tố cáo 10/11/2021 Xem tin
40 Tìm hiểu quy định pháp luật về thời hạn trong tiếp nhận, thụ lý và giải quyết tố cáo Khiếu nại tố cáo 10/11/2021 Xem tin
41 Phân biệt khiếu nại hành chính và khởi kiện hành chính Khiếu nại tố cáo 10/11/2021 Xem tin
42 Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2020 (PACA 2020) Phòng chống tham nhũng 10/11/2021 Xem tin
43 Công bố Quyết định thành lập Tổ kiểm tra tiến độ giải ngân các gói chính sách xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Tân Uyên. Phòng chống tham nhũng 10/11/2021 Xem tin
44 Tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”. Phòng chống tham nhũng 10/11/2021 Xem tin
45 Thanh tra Chính phủ ban hành quy trình tiếp công dân Tiếp công dân 10/11/2021 Xem tin
46 Thanh tra Chính phủ ban hành quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh Tiếp công dân 10/11/2021 Xem tin
47 Xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng Phòng chống tham nhũng 10/11/2021 Xem tin
48 Phòng, chống tham nhũng trong các tổ chức chính trị - xã hội Phòng chống tham nhũng 10/11/2021 Xem tin
49 Tiếp tục hoàn thiện quy định của pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạt động công vụ ở Việt Nam Phòng chống tham nhũng 10/11/2021 Xem tin
50 Giới thiệu một số nội dung cơ bản Đề án của Chính phủ: “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực...” Phòng chống tham nhũng 10/11/2021 Xem tin
51 Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại Khiếu nại tố cáo 07/10/2021 Xem tin
52 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2021 Thông tin tuyên truyền 07/10/2021 Xem tin
53 Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về phòng chống tham nhũng Phòng chống tham nhũng 22/09/2021 Xem tin
54 Lấy ý kiến Dự thảo Quy chế Tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Tiếp công dân 21/09/2021 Xem tin
55 Công bố Quyết định thành lập Tổ kiểm tra tiến độ giải ngân các gói chính sách xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Tân Uyên. Thanh tra 21/09/2021 Xem tin
56 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9 Thông tin tuyên truyền 17/09/2021 Xem tin
57 Triển khai Cuộc thi 'Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” Phòng chống tham nhũng 07/09/2021 Xem tin
58 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2021 Thông tin tuyên truyền 05/08/2021 Xem tin
59 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2021 Thông tin tuyên truyền 02/07/2021 Xem tin
60 Cung cấp Tài khoản, Mật khẩu sử dụng phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Khác 24/06/2021 Xem tin
61 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng Cải cách hành chính 07/06/2021 Xem tin
62 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2021 Thông tin tuyên truyền 03/06/2021 Xem tin
63 Thanh tra tỉnh thông báo thi tuyển chức danh Chánh văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Hoạt động ngành 21/05/2021 Xem tin
64 Công đoàn Thanh tra tỉnh Bình Dương nhận phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực Công đoàn 12/05/2021 Xem tin
65 Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Bàu Bàng, UBND huyện Dầu Tiếng. Nội chính văn xã 10/05/2021 Xem tin
66 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2021 Thông tin tuyên truyền 07/05/2021 Xem tin
67 Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Tiếp công dân 22/04/2021 Xem tin
68 Kiện toàn cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Thanh tra tỉnh Cải cách hành chính 04/04/2021 Xem tin
69 Khối thi đua nội chính tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2021 Hoạt động ngành 02/04/2021 Xem tin
70 Gặp mặt đầu xuân Tân Sửu 2021 Hoạt động ngành 01/04/2021 Xem tin
71 Chi bộ Thanh tra tỉnh kết nạp đảng viên mới Thanh tra 01/04/2021 Xem tin
72 Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại thị xã Bến Cát Kết luận thanh tra 01/04/2021 Xem tin
73 Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại huyện Dầu Tiếng Kết luận thanh tra 01/04/2021 Xem tin
74 Xây dựng quy định trong cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo Khiếu nại tố cáo 30/03/2021 Xem tin
75 Vai trò của cơ quan thanh tra đối với kiểm soát việc thực hiện quyền lực trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước Thanh tra 30/03/2021 Xem tin
76 Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm tại Uỷ ban nhân dân thị xã Tân Uyên Phòng chống tham nhũng 30/03/2021 Xem tin
77 Kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng chống tham nhũng 19/03/2021 Xem tin
78 Thông tư quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân Khác 18/03/2021 Xem tin
79 Quyết định ban hành Danh mục hồ sơ của Thanh tra tỉnh Bình Dương Khác 18/03/2021 Xem tin
80 Tổng kết Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng và thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng Phòng chống tham nhũng 10/03/2021 Xem tin
81 Công đoàn Thanh tra tỉnh tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và sinh nhật Quý I/2021 cho cán bộ công chức, người lao động tại Thanh tra tỉnh Công đoàn 09/03/2021 Xem tin
82 Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả thanh tra Hoạt động ngành 08/03/2021 Xem tin
83 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021 Thông tin tuyên truyền 04/03/2021 Xem tin
84 Một số vấn đề đặt ra trong việc triển khai công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn     Phòng chống tham nhũng 25/02/2021 Xem tin
85 Một số vấn đề về xây dựng Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam   Phòng chống tham nhũng 25/02/2021 Xem tin
86 LẤY Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT THANH TRA (SỬA ĐỔI) Thanh tra 05/02/2021 Xem tin
87 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2021 Thông tin tuyên truyền 04/02/2021 Xem tin
88 Dấu ấn thanh tra Bình Dương Hoạt động ngành 26/01/2021 Xem tin
89 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2021 Thông tin tuyên truyền 30/12/2020 Xem tin
90 Quyết định tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" Thi đua khen thưởng 28/12/2020 Xem tin
91 Bình Dương học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 Thông tin tuyên truyền 24/12/2020 Xem tin
92 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn tỉnh Phòng chống tham nhũng 22/12/2020 Xem tin
93 Xung quanh hoạt động thanh tra của Thanh tra Chính phủ tại Bình Dương: Thực hiện theo kế hoạch phê duyệt, không phải đột xuất hay xuất phát từ đơn thư tố cáo, khiếu nại Thanh tra 15/12/2020 Xem tin
94 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì hội nghị toàn quốc phòng, chống tham nhũng Thông tin tuyên truyền 13/12/2020 Xem tin
95 Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng Khiếu nại tố cáo 11/12/2020 Xem tin
96 Một số điểm mới của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ Phòng chống tham nhũng 10/12/2020 Xem tin
97 Một số điểm mới nổi bật của Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại  Khiếu nại tố cáo 09/12/2020 Xem tin
98 10 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2020 Thông tin tuyên truyền 03/12/2020 Xem tin
99 Thanh tra Chính phủ gặp mặt cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thanh tra Hoạt động ngành 23/11/2020 Xem tin
100 Hội nghị đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm CSDL về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN Hoạt động ngành 23/11/2020 Xem tin
101 Thanh tra Bình Dương tổng kết công tác năm 2020 và Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2020) Hoạt động ngành 23/11/2020 Xem tin
102 Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V Thi đua khen thưởng 08/11/2020 Xem tin
103 Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11/2020 Thông tin tuyên truyền 02/11/2020 Xem tin
104 Tặng bằng khen Thanh tra chính phủ năm 2019, 2020 Thi đua khen thưởng 23/10/2020 Xem tin
105 Vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân đối với hoạt động của chính quyền và trong phòng, chống tham nhũng ở Việt nam Thông tin tuyên truyền 08/10/2020 Xem tin
106 Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Thông tin tuyên truyền 08/10/2020 Xem tin
107 Các chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10/2020 Thông tin tuyên truyền 01/10/2020 Xem tin
108 10 chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ ngày 01/9/2020 Thông tin tuyên truyền 24/09/2020 Xem tin
109 Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại Thị xã Bến Cát và huyện Dầu Tiếng Nội chính văn xã 18/09/2020 Xem tin
110 Công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc chức năng quản lý và giải quyết của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã Cải cách hành chính 16/09/2020 Xem tin
111 Xét chuyển ngạch để bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên, thanh tra viên chính năm 2020 Thi đua khen thưởng 18/08/2020 Xem tin
112 Thông báo danh sách điều kiện đăng ký dự tuyển chức danh Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh Hoạt động ngành 07/07/2020 Xem tin
113 Công bố quyết định thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình giáo dục trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và huyện Bàu Bàng tại Thanh tra tỉnh Bình Dương. Nội chính văn xã 02/06/2020 Xem tin
114 Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Thông tin tuyên truyền 01/04/2020 Xem tin
115 Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 Thi đua khen thưởng 06/03/2020 Xem tin
116 Ký kết giao ước thi đua thanh tra 6 tỉnh Miền Đông Nam Bộ Thi đua khen thưởng 12/02/2020 Xem tin
117 Công bố Quyết định thanh tra Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông giai đoạn 2012 - 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương” và việc mua sắm trang thiết bị theo mô hình trường học thông minh. Thanh tra 06/02/2020 Xem tin
118 Hội nghị tập huấn chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế đấu thầu thuốc chữa bệnh (khu vực phía Nam) Thanh tra 28/10/2019 Xem tin
119 Công bố quyết định thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh Nội chính văn xã 25/10/2019 Xem tin
120 Xét chuyển ngạch để bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên, thanh tra viên chính năm 2019 Thi đua khen thưởng 10/10/2019 Xem tin
121 Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra năm 2020 Hoạt động ngành 10/07/2019 Xem tin
122 Thanh tra Chính phủ: Triển khai các văn bản về giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài Khiếu nại tố cáo 18/06/2019 Xem tin
123 Triển khai Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/05/2019 của Thanh tra Chính phủ Hoạt động ngành 18/06/2019 Xem tin
124 Thi nâng ngạch Thanh tra viên lên thanh viên chính Hoạt động ngành 22/03/2019 Xem tin
125 Hội nghị tập huấn hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 Phòng chống tham nhũng 20/03/2019 Xem tin
126 Hồ sơ thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018 Hoạt động ngành 18/01/2019 Xem tin
127 Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 Hoạt động ngành 18/01/2019 Xem tin
128 bổ nhiệm thanh tra viên và xét chuyển bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên chính năm 2018 Hoạt động ngành 12/12/2018 Xem tin
129 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGÀNH THANH TRA NĂM 2018 VÀ KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THANH TRA VIỆT NAM Hoạt động ngành 24/11/2018 Xem tin
130 Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và Hội thao Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh Miền Đông Nam bộ (Cụm X) Thi đua khen thưởng 22/11/2018 Xem tin
131 Công bố Quyết định thanh tra tại UBND thị xã Thuận An, UBND thị xã Bến Cát, UBND thành phố Thủ Dầu Một Thanh tra 27/09/2018 Xem tin
132 Tiếp đoàn Thanh tra Chính phủ thống nhất Định hướng Chương trình Thanh tra năm 2019 Hoạt động ngành 27/09/2018 Xem tin
133 Hội thao khối Nội chính lần thứ II năm 2018 Hoạt động ngành 18/09/2018 Xem tin
134 Hội nghị tuyên truyền Phòng chống tham nhũng 17/08/2018 Xem tin
135 HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH Phòng chống tham nhũng 01/08/2018 Xem tin
136 Thanh tra tỉnh Bình Dương ban hành Quy chế tiếp công dân Tiếp công dân 28/08/2015 Xem tin
137 Thanh tra tỉnh Bình Dương ban hành Nội quy tiếp công dân Tiếp công dân 28/08/2015 Xem tin