STT Tiêu đề Danh mục Ngày đăng Quản lý
1 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9 Thông tin tuyên truyền 17/09/2021 Xem tin
2 Triển khai Cuộc thi 'Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” Phòng chống tham nhũng 07/09/2021 Xem tin
3 Công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại Khiếu nại tố cáo 23/08/2021 Xem tin
4 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2021 Thông tin tuyên truyền 05/08/2021 Xem tin
5 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2021 Thông tin tuyên truyền 02/07/2021 Xem tin
6 Cung cấp Tài khoản, Mật khẩu sử dụng phần mềm Hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Khác 24/06/2021 Xem tin
7 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng Cải cách hành chính 07/06/2021 Xem tin
8 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2021 Thông tin tuyên truyền 03/06/2021 Xem tin
9 Thanh tra tỉnh thông báo thi tuyển chức danh Chánh văn phòng và Phó Chánh Văn phòng Hoạt động ngành 21/05/2021 Xem tin
10 Công đoàn Thanh tra tỉnh Bình Dương nhận phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Rực Công đoàn 12/05/2021 Xem tin
11 Công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Bàu Bàng, UBND huyện Dầu Tiếng. Nội chính văn xã 10/05/2021 Xem tin
12 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2021 Thông tin tuyên truyền 07/05/2021 Xem tin
13 Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Tiếp công dân 22/04/2021 Xem tin
14 Kiện toàn cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Thanh tra tỉnh Cải cách hành chính 04/04/2021 Xem tin
15 Khối thi đua nội chính tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2021 Hoạt động ngành 02/04/2021 Xem tin
16 Gặp mặt đầu xuân Tân Sửu 2021 Hoạt động ngành 01/04/2021 Xem tin
17 Chi bộ Thanh tra tỉnh kết nạp đảng viên mới Thanh tra 01/04/2021 Xem tin
18 Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại thị xã Bến Cát Kết luận thanh tra 01/04/2021 Xem tin
19 Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại huyện Dầu Tiếng Kết luận thanh tra 01/04/2021 Xem tin
20 Xây dựng quy định trong cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo Khiếu nại tố cáo 30/03/2021 Xem tin
21 Vai trò của cơ quan thanh tra đối với kiểm soát việc thực hiện quyền lực trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước Thanh tra 30/03/2021 Xem tin
22 Công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm tại Uỷ ban nhân dân thị xã Tân Uyên Phòng chống tham nhũng 30/03/2021 Xem tin
23 Nội quy khai thác và sử dụng hồ sơ tài liệu Kho lưu trữ tại Thanh tra tỉnh Bình Dương Quy chế 25/03/2021 Xem tin
24 Kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Phòng chống tham nhũng 19/03/2021 Xem tin
25 Thông tư quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân Khác 18/03/2021 Xem tin
26 Quyết định ban hành Danh mục hồ sơ của Thanh tra tỉnh Bình Dương Khác 18/03/2021 Xem tin
27 Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Khác 17/03/2021 Xem tin
28 Tổng kết Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng và thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng Phòng chống tham nhũng 10/03/2021 Xem tin
29 Công đoàn Thanh tra tỉnh tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và sinh nhật Quý I/2021 cho cán bộ công chức, người lao động tại Thanh tra tỉnh Công đoàn 09/03/2021 Xem tin
30 Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả thanh tra Hoạt động ngành 08/03/2021 Xem tin
31 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021 Thông tin tuyên truyền 04/03/2021 Xem tin
32 Một số vấn đề đặt ra trong việc triển khai công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn     Phòng chống tham nhũng 25/02/2021 Xem tin
33 Một số vấn đề về xây dựng Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam   Phòng chống tham nhũng 25/02/2021 Xem tin
34 LẤY Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT THANH TRA (SỬA ĐỔI) Thanh tra 05/02/2021 Xem tin
35 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2021 Thông tin tuyên truyền 04/02/2021 Xem tin
36 Dấu ấn thanh tra Bình Dương Hoạt động ngành 26/01/2021 Xem tin
37 Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2021 Thông tin tuyên truyền 30/12/2020 Xem tin
38 Quyết định tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra" Thi đua khen thưởng 28/12/2020 Xem tin
39 Bình Dương học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 Thông tin tuyên truyền 24/12/2020 Xem tin
40 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức về Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ chủ chốt trên địa bàn tỉnh Phòng chống tham nhũng 22/12/2020 Xem tin
41 Xung quanh hoạt động thanh tra của Thanh tra Chính phủ tại Bình Dương: Thực hiện theo kế hoạch phê duyệt, không phải đột xuất hay xuất phát từ đơn thư tố cáo, khiếu nại Thanh tra 15/12/2020 Xem tin
42 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chủ trì hội nghị toàn quốc phòng, chống tham nhũng Thông tin tuyên truyền 13/12/2020 Xem tin
43 Hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng Khiếu nại tố cáo 11/12/2020 Xem tin
44 Một số điểm mới của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ Phòng chống tham nhũng 10/12/2020 Xem tin
45 Một số điểm mới nổi bật của Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại  Khiếu nại tố cáo 09/12/2020 Xem tin
46 10 chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2020 Thông tin tuyên truyền 03/12/2020 Xem tin
47 Thanh tra Chính phủ gặp mặt cán bộ hưu trí nhân kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Thanh tra Hoạt động ngành 23/11/2020 Xem tin
48 Hội nghị đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm CSDL về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN Hoạt động ngành 23/11/2020 Xem tin
49 Thanh tra Bình Dương tổng kết công tác năm 2020 và Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 - 23/11/2020) Hoạt động ngành 23/11/2020 Xem tin
50 Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ V Thi đua khen thưởng 08/11/2020 Xem tin
51 Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 11/2020 Thông tin tuyên truyền 02/11/2020 Xem tin
52 Tặng bằng khen Thanh tra chính phủ năm 2019, 2020 Thi đua khen thưởng 23/10/2020 Xem tin
53 Vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân đối với hoạt động của chính quyền và trong phòng, chống tham nhũng ở Việt nam Thông tin tuyên truyền 08/10/2020 Xem tin
54 Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Thông tin tuyên truyền 08/10/2020 Xem tin
55 Các chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 10/2020 Thông tin tuyên truyền 01/10/2020 Xem tin
56 10 chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ ngày 01/9/2020 Thông tin tuyên truyền 24/09/2020 Xem tin
57 Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại Thị xã Bến Cát và huyện Dầu Tiếng Nội chính văn xã 18/09/2020 Xem tin
58 Công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc chức năng quản lý và giải quyết của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã Cải cách hành chính 16/09/2020 Xem tin
59 Xét chuyển ngạch để bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên, thanh tra viên chính năm 2020 Thi đua khen thưởng 18/08/2020 Xem tin
60 Thông báo danh sách điều kiện đăng ký dự tuyển chức danh Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh Hoạt động ngành 07/07/2020 Xem tin
61 Công bố quyết định thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình giáo dục trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một và huyện Bàu Bàng tại Thanh tra tỉnh Bình Dương. Nội chính văn xã 02/06/2020 Xem tin
62 Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Thông tin tuyên truyền 01/04/2020 Xem tin
63 Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 Thi đua khen thưởng 06/03/2020 Xem tin
64 Ký kết giao ước thi đua thanh tra 6 tỉnh Miền Đông Nam Bộ Thi đua khen thưởng 12/02/2020 Xem tin
65 Công bố Quyết định thanh tra Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong trường phổ thông giai đoạn 2012 - 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương” và việc mua sắm trang thiết bị theo mô hình trường học thông minh. Thanh tra 06/02/2020 Xem tin
66 Hội nghị tập huấn chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế đấu thầu thuốc chữa bệnh (khu vực phía Nam) Thanh tra 28/10/2019 Xem tin
67 Công bố quyết định thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh Nội chính văn xã 25/10/2019 Xem tin
68 Xét chuyển ngạch để bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên, thanh tra viên chính năm 2019 Thi đua khen thưởng 10/10/2019 Xem tin
69 Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra năm 2020 Hoạt động ngành 10/07/2019 Xem tin
70 Thanh tra Chính phủ: Triển khai các văn bản về giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài Khiếu nại tố cáo 18/06/2019 Xem tin
71 Triển khai Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/05/2019 của Thanh tra Chính phủ Hoạt động ngành 18/06/2019 Xem tin
72 Thi nâng ngạch Thanh tra viên lên thanh viên chính Hoạt động ngành 22/03/2019 Xem tin
73 Hội nghị tập huấn hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 Phòng chống tham nhũng 20/03/2019 Xem tin
74 Hồ sơ thi nâng ngạch Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018 Hoạt động ngành 18/01/2019 Xem tin
75 Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 Hoạt động ngành 18/01/2019 Xem tin
76 bổ nhiệm thanh tra viên và xét chuyển bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên chính năm 2018 Hoạt động ngành 12/12/2018 Xem tin
77 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGÀNH THANH TRA NĂM 2018 VÀ KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THANH TRA VIỆT NAM Hoạt động ngành 24/11/2018 Xem tin
78 Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và Hội thao Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh Miền Đông Nam bộ (Cụm X) Thi đua khen thưởng 22/11/2018 Xem tin
79 Công bố Quyết định thanh tra tại UBND thị xã Thuận An, UBND thị xã Bến Cát, UBND thành phố Thủ Dầu Một Thanh tra 27/09/2018 Xem tin
80 Tiếp đoàn Thanh tra Chính phủ thống nhất Định hướng Chương trình Thanh tra năm 2019 Hoạt động ngành 27/09/2018 Xem tin
81 Hội thao khối Nội chính lần thứ II năm 2018 Hoạt động ngành 18/09/2018 Xem tin
82 Hội nghị tuyên truyền Phòng chống tham nhũng 17/08/2018 Xem tin
83 HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH Phòng chống tham nhũng 01/08/2018 Xem tin
84 Thanh tra tỉnh Bình Dương ban hành Quy chế tiếp công dân Tiếp công dân 28/08/2015 Xem tin
85 Thanh tra tỉnh Bình Dương ban hành Nội quy tiếp công dân Tiếp công dân 28/08/2015 Xem tin