10 chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ ngày 01/9/2020

   Lượt xem: 2679    In bài viết   Độ tương phản  

Sau đây là 10 quy định mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020

http://tintuc.thuvienphapluat.com/thoi-su-phap-luat/chinh-sach-moi/30905/10-chinh-sach-moi-noi-bat-co-hieu-luc-tu-ngay-01-9-2020

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3070575