Chủ tịch Hồ Chí Minh và những lời căn dặn trong công tác thanh tra

   Lượt xem: 1848    In bài viết   Độ tương phản  

1. “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới.” (Trích lời của Bác tại “Hội nghị cán bộ thanh tra toàn quốc”, năm 1960).

2. “Thanh tra muốn biết, muốn thấy, muốn hiểu rõ sự thật ở cơ quan, địa phương nào đấy phải đến tận nơi, nghe ngóng, tìm hỏi, chịu khó. Quan liêu sẽ không làm được nhiệm vụ.” (Trích lời của Bác tại Hội nghị Cán bộ thanh tra toàn miền Bắc, ngày 19/4/1957).

3. “Cán bộ thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được. Vì thế cán bộ thanh tra phải rèn luyện đạo đức cách mạng.” (Trích lời của Bác tại Hội nghị Cán bộ thanh tra toàn miền Bắc, ngày 19/4/1957).

4. “Cán bộ thanh tra giúp trên hiểu biết tình hình địa phương và cấp dưới, đồng thời cũng giúp cho các cấp địa phương kịp thời sửa chữa uốn nắm nếu làm sai, hoặc làm chậm. Cho nên trách nhiệm của công tác thanh tra là quan trọng.” (Trích lời của Bác tại Hội nghị Cán bộ thanh tra toàn miền Bắc, ngày 19/4/1957).

5. “Thanh tra là công tác rất quan trọng. Vì vậy các cấp chính quyền cũng như Đảng phải giúp đỡ cho cán bộ thanh tra làm tròn nhiệm vụ. Thái độ của cán bộ thanh tra là kiểm tra phải cẩn thận. Phẩm chất của người thanh tra phải tự mình nghiêm chỉnh, phải có đạo đức cách mạng, phải gương mẫu.” (Trích: Lời huấn thị của Bác tại Hội nghị Cán bộ Thanh tra toàn miền Bắc, ngày 19/4/1957).

6. “Đồng bào có oan ức mới khiếu nại, hoặc vì chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính phủ mà khiếu nại. Ta phải giải quyết nhanh, tốt, quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Chính phủ càng được củng cố tốt hơn.” (Trích lời của Bác tại Hội nghị Cán bộ Thanh tra toàn miền Bắc, ngày 05/3/1960).

7. “Thanh tra là nhiệm vụ vẻ vang và quan trọng, nó theo dõi, xem xét chấp hành đúng đắn đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Chính phủ.” (Trích lời của Bác tại Hội nghị Cán bộ Thanh tra toàn miền Bắc, ngày 05/3/1960).

8. “Cán bộ thanh tra phải cố gắng học tập, học cái hay, tránh cái dở, trau dồi đạo đực cách mạng, nâng cao trình độ lý luận, trình độ nghiệp vụ và trình độ chuyên môn để làm việc cho tốt, thì đó là tiền đồ vẻ vang là xứng đáng với sự tín nhiệm của Đảng và Chính phủ.” (Trích lời của Bác tại Hội nghị Cán bộ thanh tra toàn miền Bắc, ngày 05/3/1960).

9. “Nhiệm vụ của các ban thanh tra là phải làm cho nghiêm chỉnh, hợp thời, làm sớm chừng nào hay chừng ấy, đồng bào có oan ức mới khiếu nại, hoặc vì chưa hiểu rõ chính sách của Đảng và Chính phủ mà khiếu nại. Ta phải giải quyết nhanh, tốt thì đồng bào mới thấy rõ Đảng, Chính phủ quan tâm, lo lắng đến quyền lợi của họ” (Trích lời của Bác tại Hội nghị Cán bộ thanh tra toàn miền Bắc ngày 5/3/1960).

10. “Có thể nói, cán bộ thanh tra là tai mắt của Đảng và Chính phủ, tai có sáng suốt thì người mới sáng suốt.” (Trích lời của Bác tại Hội nghị Cán bộ Thanh tra toàn quốc, ngày 05/3/1960).

Những lời căn dặn của Người vẫn còn nguyên giá trị đến ngày hôm nay, để mỗi cán bộ thanh tra soi mình, tiếp tục lấy đó làm kim chỉ nam trong hoạt động công tác và cho sự phát triển của ngành Thanh tra.

                                                                                                                                                                                                               Nguồn: ttt.binhdinh.gov.vn

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 5317264