Khiếu nại tố cáo


 Lượt xem: 193

Theo quy định của Luật Khiếu nại thì “Giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, x&a

 Lượt xem: 6747

(Thanh tra) - Theo Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong, trong năm 2022, nội dung khiếu nại vẫn chủ yếu liên quan đến đất đai, chiếm tỷ lệ 64,6%. Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, giải pháp căn cơ là

 Lượt xem: 6307

Triển khai thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các Luật có liên quan, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022

 Lượt xem: 7629

Ngày 09/12/2021, Thường trực Tỉnh ủy ban hành Công văn số 503-CV/TU về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và thủ trưởng c&aa

 Lượt xem: 7218

Ngày 17/12/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 6544/UBND-BTCD về việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận

 Lượt xem: 7353

Để khuyến khích công dân đấu tranh với các hành vi vi phạm trong xã hội, chúng ta phải tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi bảo vệ người tố cáo, để họ khô

 Lượt xem: 10045

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 về việc Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại th

 Lượt xem: 21468

Quyền khiếu nại và khởi kiện đều là quyền của công dân khi có cơ sở cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính của người, cơ quan có

 Lượt xem: 29689

Quy định về thời hạn, thời gian để thực hiện quá trình tiếp nhận, thụ lý và giải quyết tố cáo là một trong chế định quan trọng trong pháp luật nói chung và pháp luật tố

 Lượt xem: 10320

Theo Luật Khiếu nại năm 2011, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị người có thẩm quyền xem xét lại tính hợp pháp của quyết định hành chính, h&agra

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3321936