Khiếu nại tố cáo


 Lượt xem: 815

Ngày 09/12/2021, Thường trực Tỉnh ủy ban hành Công văn số 503-CV/TU về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và thủ trưởng c&aa

 Lượt xem: 781

Ngày 17/12/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 6544/UBND-BTCD về việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương Mặt trận

 Lượt xem: 792

Để khuyến khích công dân đấu tranh với các hành vi vi phạm trong xã hội, chúng ta phải tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi bảo vệ người tố cáo, để họ khô

 Lượt xem: 3338

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 về việc Công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại th

 Lượt xem: 3642

Quyền khiếu nại và khởi kiện đều là quyền của công dân khi có cơ sở cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính của người, cơ quan có

 Lượt xem: 4969

Quy định về thời hạn, thời gian để thực hiện quá trình tiếp nhận, thụ lý và giải quyết tố cáo là một trong chế định quan trọng trong pháp luật nói chung và pháp luật tố

 Lượt xem: 2458

Theo Luật Khiếu nại năm 2011, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị người có thẩm quyền xem xét lại tính hợp pháp của quyết định hành chính, h&agra

 Lượt xem: 7646

Thanh tra Chính phủ đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khi

 Lượt xem: 9967

Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và bi

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 1924605