Thi đua khen thưởng


 Lượt xem: 15590

      Vừa qua vào ngày 03/11/2020, Tổng Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định số 674/QĐ-TTCP, Quyết định số 675/QĐ-TTCP và Quyết định số 676/QĐ-TTCP về tặng Kỷ niệm chương

 Lượt xem: 16108

Quyết định tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc năm 2019, 2020.

 Lượt xem: 17570

       Để có cơ sở trình Hội đồng xét duyệt chuyển ngạch để bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên năm 2020

 Lượt xem: 21603

Hướng dẫn báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015

 Lượt xem: 24082

Để có cơ sở trình Hội đồng xét duyệt chuyển ngạch để bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên năm 2019. Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc và Chánh Thanh tra sở, ngành; Chủ tịch và Chánh thanh tra các huyện, thị, thành phố tiến hành rà soát đối chiếu với cá

 Lượt xem: 20503

Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và Hội thao Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh Miền Đông Nam bộ (Cụm X)

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3322331