Thi đua khen thưởng


  18/08/2020  Lượt xem: 1025

       Để có cơ sở trình Hội đồng xét duyệt chuyển ngạch để bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên năm 2020

  06/03/2020  Lượt xem: 5151

Hướng dẫn báo cáo tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015

  12/02/2020  Lượt xem: 3175

         Ngà

  10/10/2019  Lượt xem: 4616

Để có cơ sở trình Hội đồng xét duyệt chuyển ngạch để bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên năm 2019. Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc và Chánh Thanh tra sở, ngành; Chủ tịch và Chánh thanh tra các huyện, thị, thành phố tiến hành rà soát đối chiếu với cá

  22/11/2018  Lượt xem: 4745

Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và Hội thao Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh Miền Đông Nam bộ (Cụm X)

Tìm cách để tố cáo nặc danh
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 497764