Khác
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2024/TT-TTCP 20/01/2024

Thông tư số 01/2024/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ: Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

1490/QĐ-UBND 01/06/2021

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bõ Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý  và giải quyết của Thanh tra tỉnh/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bình Dương.

Tải về: Danh mục, Nội dung

43/QĐ-TTr 24/03/2021

Về việc ban hành Nội quy khai thác và sử dụng hồ sơ tài liệu Kho lưu trữ tại Thanh tra tỉnh Bình Dương

34/QĐ-TTr 15/03/2021

Quyết định về việc ban hành Danh mục hồ sơ của Thanh tra tỉnh Bình Dương

30 /QĐ-TTr 10/03/2021

Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Thanh tra tỉnh Bình Dương

138/2020/NĐ-CP 27/11/2020

Nghị định này quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

90/2020/NĐ-CP 13/08/2020

Nghị định này quy định về đánh giá, xếp lpa5i chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

30/2020/NĐ-CP 05/03/2020

Nghị định về công tác văn thư

45/2019/QH14 20/11/2019 Bộ luật Lao động
52/2019/QH14 25/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 5317199