Bộ luật Lao động

24/09/2020    In bài viết   Độ tương phản  

Trích yếu Bộ luật Lao động
Số kí hiệu 45/2019/QH14
Ngày ban hành 20/11/2019
Thể loại Khác
Lĩnh vực Luật
Cơ quan ban hành Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

 File đính kèm

Văn bản khác
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 30/2020/NĐ-CP 05/03/2020

Nghị định về công tác văn thư

2 52/2019/QH14 25/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
3 45/2018/QĐ-TTg 09/11/2018

Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

4 112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức
5 83/2015/QH13 25/06/2015

Quy định về lập, chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nước.

Tìm cách để tố cáo nặc danh
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 531269