Nghị định
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020

Nghị định về công tác văn thư

91/2017/NĐ-CP 31/07/2017

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

112/2020/NĐ-CP 18/09/2020

Về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

64/2014/NĐ-CP 26/06/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

76/2012/NĐ-CP 03/10/2012

Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tố cáo

12/2015/QĐ-UBND 06/04/2015

Ban hành Quy định về quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tìm cách để tố cáo nặc danh
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 497748