Nghị định về công tác văn thư

24/09/2020    In bài viết   Độ tương phản  

Trích yếu

Nghị định về công tác văn thư

Số kí hiệu 30/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/03/2020
Thể loại Khác
Lĩnh vực Nghị định
Cơ quan ban hành Chính phủ

 File đính kèm

Văn bản khác
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 45/2019/QH14 20/11/2019 Bộ luật Lao động
2 52/2019/QH14 25/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
3 45/2018/QĐ-TTg 09/11/2018

Quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính Nhà nước

4 112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức
5 83/2015/QH13 25/06/2015

Quy định về lập, chấp hành, kiểm toán, quyết toán, giám sát ngân sách nhà nước.

Tìm cách để tố cáo nặc danh
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 531272