Đoàn Thanh tra số 543/QĐ-UBND ngày 02/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

   Lượt xem: 6269    In bài viết   Độ tương phản  

        Đoàn thanh tra gồm 08 thành viên, do bà Nguyễn Thị Kim Cảnh - Trưởng phòng Pháp chế - Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn; thời kỳ thanh tra năm 2019-2020 (trường hợp cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ nêu trên); thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không kể các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định pháp luật); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh cử bà Huỳnh Nữ Kiều Ngân – Phó Chánh thanh tra tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra. Tại buổi công bố Đoàn Thanh tra đã thông qua toàn văn Quyết định thanh tra và triển khai một số quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra.

 

       Phát biểu tại buổi công bố quyết định, bà Huỳnh Nữ Kiều Ngân cho biết đây là Đoàn thanh tra theo kế hoạch của UBND tỉnh, Đoàn làm việc theo Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị. Trong quá trình làm việc, Đoàn yêu cầu Lãnh đạo Sở hoàn chỉnh báo cáo và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ có liên quan cung cấp cho Đoàn theo Đề cương của Đoàn đã yêu cầu. Đồng thời, Bà Ngân cũng yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện đúng theo kế hoạch, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra.

         Lãnh đạo Sở tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của bà Huỳnh Nữ Kiều Ngân và yêu cầu của Đoàn thanh tra, sẽ khẩn trương chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc có liên quan hoàn thiện báo cáo gửi cho Đoàn và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để cung cấp theo yêu cầu của Đoàn.

 

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3070603