bổ nhiệm thanh tra viên và xét chuyển bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên chính năm 2018

   Lượt xem: 28627    In bài viết   Độ tương phản  

      Nhằm bổ sung số lượng Thanh tra viên và Thanh tra viên chính cho lực lượng ngành Thanh tra và để có cơ sở trình Hội đồng xét duyệt bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên năm 2018. Ngày 12/12/2018, Thanh tra tỉnh có Văn bản số 369 /TTr-VP đề nghị Giám đốc và Chánh Thanh tra sở, ngành; Chủ tịch và Chánh thanh tra các huyện, thị, thành phố tiến hành rà soát đối chiếu với các tiêu tiêu chuẩn và điều kiện, xem xét, đề nghị bổ nhiệm thanh tra viên và xét chuyển bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên chính năm 2018 đối với cán bộ, công chức của đơn vị đúng theo quy định theo Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 của Chính phủ quy định về Thanh tra viên và cộng tác viên Thanh tra. 

Công văn và các mẫu biểu lưu tại đây:

Công văn: Công văn 369

Mẫu biểu: Biểu 1; Biểu 2; Biều 3 và danh sách

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 5317265