Tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021”.

   Lượt xem: 1822    In bài viết   Độ tương phản  

Thực hiện Công văn số 1444/TTCP-PC ngày 19/8/2021 của Thanh tra Chính phủ và Công văn số 4304/UBND-NC ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về việc giao Thanh tra tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh tiến hành tổng kết Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021” (viết tắt là Đề án) được phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở đó, ngày 08/10/2021, Thanh tra tỉnh đã ban hành Văn bản số 277/TTr-PC-PCTN (kèm theo Đề cương báo cáo, Phụ lục) đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Đề án và gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định.

Các văn bản kèm theo tải dưới đây:

- Công văn số 277/TTr-PC-PCTN

- Đề cương báo cáo

- Phụ lục.

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3322346