Bình Dương học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

   Lượt xem: 6783    In bài viết   Độ tương phản  

Tham dự có ông Nguyễn Văn Lộc – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bà Nguyễn Minh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị được trực tuyến đến 104 điểm cầu với gần 2.500 cán bộ, đảng viên tham gia.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Minh đánh giá, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI là sự hội tụ, kết tinh trí tuệ, sức sáng tạo; thể hiện quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Do đó, một trong những công việc rất quan trọng hiện nay là tập trung tổ chức học tập, quán triệt một cách đồng bộ cho mỗi cán bộ, đảng viên, đồng thời tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú để văn kiện Đại hội lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Từ đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu sâu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, nhất là những vấn đề mới trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; so sánh với những nội dung của Đại hội X để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung trên các phương diện lớn và những lĩnh vực cụ thể.

Các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chuẩn bị và tổ chức thật tốt việc học tập, quán triệt theo đúng tinh thần Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đổi mới phương thức quản lý, đánh giá chất lượng việc học tập, chỉ đạo học tập; nắm vững các mục tiêu tổng quát cùng 09 nhiệm vụ trọng tâm, liên hệ tình hình thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đặc biệt, các kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI phải phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

IMG_3237.JPG

Ông Mai Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI  ​​

Hội nghị đã triển khai 05 chuyên đề: Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; Chương trình đột phá về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; Chương trình đột phá về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại; Chương trình đột phá về tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; Chương trình đột phá về tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng Thành phố thông minh Bình Dương.​​​

Nguồn: https://www.binhduong.gov.vn/

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 2005550