Ban hành Quy chế hoạt động tiếp công dân và việc tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

   Lượt xem: 854    In bài viết   Độ tương phản  

Quy chế gồm 05 Chương và 22 Điều, trong đó quy định rõ việc Tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; việc tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; quy trình đăng ký tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cại tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; công tác phối hợp, xử lý các vụ việc đông người, phức tạp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan trong hoạt động tiếp công dân.

Tải và xem nội dung văn bản: Quyết định số 469/QĐ-UBND

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 1924599