Thanh tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng một số Sở, ngành về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

   Lượt xem: 866    In bài viết   Độ tương phản  

Đoàn thanh tra do ông Từ Văn Hà - Phó Chánh thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn, mời tham gia còn có đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh. Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra vào ngày 08/3/2022. Thời kỳ thanh tra từ ngày 16/11/2019 đến ngày 15/11/2021. Thời hạn thanh tra là 45 ngày (không kể các ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết theo quy định pháp luật), kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Ông Từ Văn Hà - Trưởng đoàn (ở giữa) chủ trì buổi làm việc  tại Cục Quản lý thị trường tỉnh do ông Nguyễn Phương Đông - Phó Cục trưởng phụ trách (thứ 2 từ bên trái qua) tiếp và làm việc với Đoàn thanh tra.

Nội dung thanh tra tập trung vào một số nội dung như:

- Thực hiện theo các văn bản chỉ đạo, quy định của cơ quan Đảng về trách nhiệm người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện theo các nội dung về thanh tra trách nhiệm được quy định tại Thông tư số 04/2013/TT-TTCP, Thông tư số 05/2013/TT-TTCP và Thông tư số 07/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ; Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016 và Quyết định số 1486/QĐ-TCQLTT ngày 25/12/2018 của Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Quy chế tiếp công dân tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp (đối với Cục trưởng Cục Quản lý thị trường).

- Thanh tra, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ tài liệu nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ngành; công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong phạm vi quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; chế độ theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả giải quyết.

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 1924840