Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo đối với Giám đốc Sở Xây dựng

   Lượt xem: 2880    In bài viết   Độ tương phản  

Đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra năm 2023 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, là hoạt động thường xuyên giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước, xem xét, đánh giá việc trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Giám đốc Sở Xây dựng và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Sở. Nội dung và thời kỳ thanh tra được thực hiện theo Kế hoạch tiến hành thanh tra đã phê duyệt; qua đó nhằm đánh giá được thực trạng thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật và giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát hiện những bất cập trong quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả trong công tác của cơ quan được thanh tra./.

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 5317346