Tiếp đoàn Thanh tra Chính phủ thống nhất Định hướng Chương trình Thanh tra năm 2019

   Lượt xem: 4832    In bài viết   Độ tương phản  

 Thực hiện Kế hoạch số 1444/KH-TTCP ngày 30/8/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc làm việc với bộ, ngành, địa phương và Kiểm toán Nhà nước. Ngày  19/9/2018, Thanh tra tỉnh Bình Dương tiếp Tổ Công tác của Thanh tra Chính phủ. Qua buổi làm việc, Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở ngành thống nhất với dự thảo Định hướng Chương trình công tác của Thanh tra Chính phủ năm 2019 và bàn biện pháp thống nhất xử lý chồng chéo trong hoạt động Thanh tra, hoạt động thanh tra với Kiểm toán Nhà nước. 

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 2005609