XÁC MINH TÀI SẢN THU NHẬP HẰNG NĂM NĂM 2022

   Lượt xem: 5503    In bài viết   Độ tương phản  

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn  vị và định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 Công văn số 248/TTCP-C.IV ngày 08/7/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Ngày 11/08/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hằng năm năm 2022 của Chánh thanh tra tỉnh. Theo đó, Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành xác minh tài sản, thu nhập tại Sở Tài chính, Sở Y tế và UBND thành phố Thuận An (chia 02 đợt: đợt 1 gồm Sở Y tế và Sở Tài chính; đợt 02: UBND TP. Thuận An).

Trên cơ sở Danh sách người đáp ứng tiêu chí lựa chọn người được xác minh (quy định tại Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ), Thanh tra tỉnh đã tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 đối với Sở Tài Chính và Sở Y tế. Việc lựa chọn ngẫu được thực hiện bằng phần mềm máy tính với sự chứng kiến, giám sát của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở Tài chính và Sở Y tế. Kết quả đã xác định được 17 người được xác minh tài sản, thu nhập, thuộc diện đối tượng được xác minh.

Hình ảnh tại buổi làm việc lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh

Căn cứ kết quả lựa chọn ngẫu nhiên, Chánh thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 94/QĐ-TTr ngày 26/08/2022 về việc xác minh tài sản, thu nhập đối đối với 17 cá nhân và thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập gồm 7 thành viên.

Ngày 30 tháng 8 năm 2022, tại Phòng họp 1 – Thanh tra tỉnh, Tổ xác minh tài sản, thu nhập đã tiến hành công bố Quyết định số 93/QĐ-TTr ngày 26/8/2022. Buổi làm việc có sự tham dự của người được xác minh và đại diện Sở Y tế và Sở Tài chính. Tại buổi làm việc, Tổ xác minh đã thông qua toàn văn Quyết định xác minh, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ xác minh, thành viên tổ xác minh, quyền và nghĩa vụ của người được xác minh.

Hình ảnh tại buổi công bố Quyết định

Hiện nay, Tổ xác minh đang triển khai các bước theo trình tự, thủ tục quy định.

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3070570