Công bố Quyết định về việc thanh tra rà soát việc thực hiện kiến nghị, kết luận thanh tra của Bộ, ngành Trung ương, Kiểm toán Nhà nước và địa phương

   Lượt xem: 3763    In bài viết   Độ tương phản  

Theo Quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra rà soát việc thực hiện kiến nghị, kết luận thanh tra của Bộ, ngành Trung ương, Kiểm toán Nhà nước và địa phương tại Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên; thời kỳ thanh tra trong giai đoạn năm 2020 - 2021; thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra (không tính ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định). Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cử ông Bùi Duy Hiền - Chánh Thanh tra tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra. Đoàn thanh tra gồm 08 thành viên do ông Lê Thành Tài - Phó Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Bùi Duy Hiền - Chánh Thanh tra tỉnh cho biết, đây là cuộc thanh tra theo Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện đúng theo Kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy chế của Đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra. Trong quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các tổ chức, đơn vị, cá nhân được thanh tra. Đối với các đơn vị được thanh tra, ông Bùi Duy Hiền - Chánh Thanh tra tỉnh đề nghị các đơn vị tạo điều kiện để Đoàn thanh tra làm việc được thuận lợi, cử đầu mối làm việc với Đoàn, cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ để Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3321962