Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

   Lượt xem: 6854    In bài viết   Độ tương phản  

       Chiều ngày 16/01/2019, tại Bình Dương đã diễn ra Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thanh tra năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 do Thanh tra Chính phủ tổ chức .

       Tham dự và phát biểu chỉ đạo có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì hội nghị với sự tham dự của đại diện lãnh đạo, Chánh Thanh tra của các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Tham dự điểm cầu truyền hình trực tuyến tại Bình Dương có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng; Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Thị Tuyết Mai cùng đại diện lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính, Công an, Sở Tài nguyên – Môi trường và Chánh, Phó Chánh Thanh tra Sở Ngành, các huyện, thị xã, thành phố (ảnh).

      Trong năm 2018, toàn ngành Thanh tra đã thực hiện 47 cuộc thanh tra (kế hoạch 40 cuộc; đột xuất 7 cuộc) tại 148 đơn vị, đã kết thúc 37 cuộc, ban hành kết luận 36 cuộc, đang thực hiện 10 cuộc. Qua thanh tra phát hiện 56/148 đơn vị, cá nhân sai phạm với tổng số tiền 17 tỷ 567 triệu đồng, trong đó giảm trừ dự toán 11 tỷ 977 triệu đồng; Kiến nghị thu hồi 5 tỷ 590 triệu đồng; đã thu nộp ngân sách 3 tỷ 346 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 8 tổ chức và 7 cá nhân; về công tác tiếp dân toàn ngành đã tiếp 8.191 lượt, với 3.150 người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh, trong đó: Tiếp thường xuyên 4.026 lượt, với 1.575 người; tiếp định kỳ của lãnh đạo 4.165 lượt, với 1.575 người, có 11 đoàn đông người; toàn ngành đã giải quyết 2.425/2.453 đơn, đạt tỷ lệ 98,86%; về công tác phòng chống tham nhũng, trong năm đã triển khai thực hiện tuyên truyền pháp luật về PCTN và lồng ghép với tuyên truyền Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật tiếp công dân được 3.027 cuộc, với 127.983 lượt người tham dự; phát sóng trên sóng phát thanh 4.884 giờ; phát hành 491 bộ tài liệu, 39 băng rôn, 40 chuyên mục pháp luật, 57 khẩu hiệu; 46 tủ sách pháp luật, với 2.334 đầu sách; đã triển khai 11 cuộc, đối với 55 đơn vị.

       Tại hội nghị trực tuyến, đại diện lãnh đạo thanh tra của các tỉnh, thành phố đã có những ý kiến thảo luận, đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm trong các công tác của ngành như về: kinh nghiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật; trong công tác phòng, chống tham nhũng…

        Phát biểu chỉ đạo, Thủ tưởng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá cao sự nỗ lực của toàn ngành Thanh tra trong năm 2018 qua nhiều kết quả quan trọng đã đạt được, đề nghị ngành Thanh tra cần tiếp tục tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra sơ hở, tiêu cực như: quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, cấp phép khai thác tài nguyên, khoáng sản; thu chi tài chính ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản, y tế, đấu thầu thuốc... Bên cạnh đó, ngành thanh tra tiếp tục triển khai thực hiện một cách khoa học, linh hoạt và hiệu quả kế hoạch thanh tra năm 2019, bảo đảm theo đúng yêu cầu và nội dung định hướng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; làm tốt công tác tham mưu đề xuất các chính sách pháp luật kịp thời, nâng cao hiệu quả thực hiện phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành thanh tra; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động; nâng cao hiệu quả phối hợp trong hoạt động thanh tra giữa các cơ quan trong ngành và giữa ngành thanh tra với các bộ, ngành, địa phương; các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng.

           Phát biểu tổng kết Hội nghị, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu toàn ngành cần tiếp tục đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo điều hành trong hoạt động thanh tra, giải quyết, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hơn nữa chất lượng xây dựng kế hoạch cho từng cuộc thanh tra, đồng thời phải xác định rõ trách nhiệm, công việc của từng thành viên đoàn thanh tra, thời gian, cách thức, nội dung tiến hành và biện pháp tổ chức thực hiện. Thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ công tác thanh tra, công khai giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng… để đạt được kết quả cao nhất.

 

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 2005585