Thanh tra tỉnh thông qua Dự thảo Kết luận thanh tra trách nhiệm đối với Thủ trưởng 05 đơn vị

   Lượt xem: 2980    In bài viết   Độ tương phản  

         Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 về việc thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Giám đốc các Sở: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh.

          Đồng chí Từ Văn Hà - Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng đoàn thanh chủ trì buổi họp. Tham dự họp có các thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 430/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các cơ quan: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội Nông dân tỉnh; Lãnh đạo các đơn vị được thanh tra.

                                          Ảnh: Đ/c Từ Văn Hà - Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Trưởng đoàn thanh tra chủ trì cuộc họp

        Tại cuộc họp, Đoàn thanh tra trình bày toàn văn dự thảo Kết luận thanh tra; các thành phần tham dự đã trao đổi, thảo luận và thống nhất với nội dung của dự thảo. Đại diện Lãnh đạo các đơn vị được thanh tra đã thay mặt thay mặt cơ quan, đơn vị tiếp thu các nội dung do Đoàn thanh tra đã chỉ ra và nghiêm túc thực hiện các kiến nghị theo dự thảo Kết luận thanh tra.

        Phát biểu ý kiến kết luận buổi họp, Trưởng đoàn thanh tra ghi nhận kết quả thanh tra của Đoàn, những ưu điểm, chỉ ra những khuyết điểm, thiếu sót của các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; yêu cầu Đoàn thanh tra tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đại biểu, hoàn chỉnh kết luận thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành theo quy định, đồng thời yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kiến nghị của Đoàn thanh tra./.

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 2915895