Văn bản pháp luật
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
124/2020/NĐ-CP 19/10/2020

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại (thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ)

03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP 18/10/2018

Quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra trong việc trao đổi thông tin về tội phạm và giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra

05/2015/TT-TTCP 10/09/2015

Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra.

121a/QĐ-TTr 28/08/2015

Quy chế tổ chức tiếp công dân của Thanh tra tỉnh Bình Dương

33/2015/NĐ-CP 27/03/2015

Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

08/2014/TT-TTCP 24/11/2014

Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra

05/2014/TT-TTCP 16/10/2014

Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

01/2013/TT-TTCP 12/03/2013

Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra

1885/QĐ-TTCP 31/07/2012

Ban hành quy chế công khai kết luận thanh tra của Thanh tra chính phủ

2278/2007/QĐ-TTCP 24/10/2007

Ban hành quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyết tố cáo

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 683339