Văn bản pháp luật
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
130/2020/NĐ-CP 30/10/2020

Ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

59/2019/NĐ-CP 01/07/2019

Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng

12/2017/NQ-HĐND 15/12/2017

Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

05/2015/TT-TTCP 10/09/2015

Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn Thanh tra.

33/2015/NĐ-CP 27/03/2015

Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

06/2014/TT-TTCP 31/10/2014

Thông tư quy định quy trình tiếp công dân.

01/2013/TT-TTCP 12/03/2013

Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra

75/2012/NĐ-CP 30/10/2012

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại. 

86/2011/NĐ-CP 22/09/2011

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

56/2010/QH12 15/11/2010

Luật thanh tra 2010

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 1987454