Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND

26/11/2020    In bài viết   Độ tương phản  

Số kí hiệu 06/2019/NQ-HĐND
Trích yếu

Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ với công chức được giao nhiệm vụ thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ngày ban hành 31/07/2019
Ngày hiệu lực 01/09/2019
Lĩnh vực Khiếu nại – tố cáo
Thể loại Nghị quyết
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh

 File đính kèm

Văn bản khác
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 01/2021/TT-TTCP 11/03/2021

Thông tư quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân.

2 124/2020/NĐ-CP 19/10/2020

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật khiếu nại (thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ)

3 75/2012/NĐ-CP 30/10/2012

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại. 

4 31/2019/NĐ-CP 10/04/2019

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo.

5 25/2018/QH14 12/06/2018

Luật tố cáo

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 3070530