Tin tức


 Lượt xem: 4545

TTĐT - ​UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị đ

 Lượt xem: 4709

Để thực hiện tốt Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2021 của Chính phủ về công tác văn thư lưu trữ và Công văn số 4966/UBND-NC ngày 08/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh B&ig

 Lượt xem: 4256

Thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-TTCP ngày 11/3/201 của Thanh tra Chính phủ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2021.

 Lượt xem: 4930

Căn cứ Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 Lượt xem: 4476

(BDO) Sáng 5-3, tại Bình Dương, Thanh tra của 6 tỉnh miền Đông Nam bộ (Cụm X) đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021. Chủ đề năm nay của Thanh tra

 Lượt xem: 4424

(Chinhphu.vn) - Những điểm đáng chú ý về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới; chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; quy định mới về giao khu vực biển; điều chỉnh hệ

 Lượt xem: 4101

Trong lý thuyết về tổ chức bộ máy nhà nước, có các thiết chế tự kiểm soát ngay bên trong hệ thống các cơ quan thực hi&ecir

 Lượt xem: 5145

      Phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, lâu dài, xuyên suốt quá tr&

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 1306270