Tin tức


 Lượt xem: 1366

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Quy chế hoạt động tiếp công dân và việc tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại Quyết định số 469/QĐ-

 Lượt xem: 1273

     Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn là việc các thông tin kê khai về tài sản, thu nhập của

 Lượt xem: 1248

     Thanh tra tỉnh cấp phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật đến nhân dân trên địa bàn tỉnh và cấp ph&aac

 Lượt xem: 2646

     Xử lý vi phạm hành chính là một trong ba phương thức xử lý vi phạm trong pháp luật về phòng, chống tham nhũng, bên cạnh xử l&yacut

 Lượt xem: 1269

     UBND tỉnh tổng kết việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019-2021&rdquo

 Lượt xem: 2211

     Tham nhũng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân và xã hội. Tham nhũng là quốc nạn,

 Lượt xem: 2011

    Được quy định trong Luật Viên chức và Luật Phòng, chống tham nhũng, Quy tắc ứng xử nằm trong số các giải pháp phòng ngừa xung đột lợi &iacut

 Lượt xem: 1965

     Thu hồi triệt để tài sản tham nhũng là cách nhanh nhất để vừa khắc phục hậu quả vừa cảnh tỉnh, loại bỏ động cơ của hành vi này. Thế nhưng, trong một t

 Lượt xem: 1980

     Ở Việt Nam, phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Điều này được thể hiện trong nhiều văn kiện của Đảng, chính sách, chủ trương của Nh&ag

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 2001768