Văn bản pháp luật
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
130/2020/NĐ-CP 30/10/2020

Ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

59/2019/NĐ-CP 01/07/2019

Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng

31/2019/NĐ-CP 10/04/2019

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo.

25/2018/QH14 12/06/2018

Luật tố cáo

12/2017/NQ-HĐND 15/12/2017

Nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

06/2014/TT-TTCP 31/10/2014

Thông tư quy định quy trình tiếp công dân.

05/2013/TT-TTCP 29/07/2013

Thông tư quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo.

75/2012/NĐ-CP 30/10/2012

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại. 

86/2011/NĐ-CP 22/09/2011

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra

56/2010/QH12 15/11/2010

Luật thanh tra 2010

Dấu ấn thanh tra Bình Dương
Liên kết website
Các Sở,Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập

Lượt xem: 683290